Народни мотиви ускрснућа покојника у Херцеговини, Босни и Србији

Петар Ж. Петровић – Гласник Етнографског музеја, књига 30, Београд, 1967.

Коментари нису дозвољени.