Натпис из Пељава и Вражића

Ш. Бешлагић, Наше старине XIV/XV 1981. стр. 62-63

Коментари нису дозвољени.