Натпис са надгробног споменика влашког војводе Владислaва II

румунском градићу Деалу, налази се манастир са храмом посвећеним Св. Николи који преставља ,,владарски маузолеј“ јер ту почивају многи влашки владари.

Један од занимљивијих надгробних споменика припада влашком војводи Владиславу II на чијем је поклопцу епитаф који је ћирилично исписан црквенословенским језиком.

Изглед надгробног поклопца на натписом.

Транскрипција првог дијела натписа:

ПРЕСТАВH СѦ IѠ ВЛАДHСЛАВЪ ВОЕВОДЪ ВЪ ЛѢТ ·S·У·3·Г·(МС)ЦА АВГУСТ K, ВЪ ДНЪ И СТВОРИ СИА КАМЕНЪ ВЪ ДНИ IѠ НѢГОЕ ВОЕВОДА (СЪТВО)

Први дио натписа.

Транскрипција другог дијела натписа:

РH БАРБУЛ БАNЪ H ПРЪВУЛ ДВОРNHК H СЪ БРАТIАМ HХЪ СNОВH НѢГОЕ ВРАѦВСКЪI ПОNЕЖЕ H ВЛАДHСЛАВ ВОЕВОД ПОДHГNУЛ ВЛАСТЕЛH

Други дио натписа.

Транслитерација:

….ПРЕСТАВИ СЕ ЈОВАН ВЛАДИСЛАВ ВОЈВОДА У ГОДИНИ 6963. (1455.) МЕСЕЦА АВГУСТА У ДАН К (20) САГРАДИ ОВАЈ КАМЕН У ДАНЕ ЈОВАНА НЕАГОЈА

ВОЈВОДЕ, САГРА..

..ДИ БАРБУЛ БАН И ПРВУЛ ДВОРНИК И СА БРАЋОМ

ЊИХОВОМ, СИНОВИМА НЕАГОЈА КАРАВЛАШКИМ. БУДУЋИ И ВЛАДИСЛАВ ВОЈВОДА ПОДИЖЕ ВЛАСТЕЛИ.

Манастир Деаулу је познат и по томе што је у њему оштампана прва богослужбена књига у Румунији – Литургијар. А оштампао је јеромонах Макарије који управљао штампаријом Црнојевића (коју је напустио 1496.) а од 1507. До 1512. руководио је првом румунском штампаријом.

*Inscriptii de Bisericile Romaniei, N. Iorga, 1905.

Коментари нису дозвољени.