Натпис скутоноше Стојана Ивановића – Прикупљена грађа

Сл.1 (Фотографија преузета из монографије Мачва – историја, становништво)

+ А СЕ ЛЕЖН РАБ БОЖН ВРАЧ КУЗМ(А)

Н ДАМЬѢNЬ А У НМЕ СТОѢNЬ HВАNОВH(ЧЬ)

(С)КУТОNОША АТАХЬ (Ж?)Е У ДОБРH ЧАСЬ

…ДА МH Б(ОГ)Ь ДОБРH П(ОМОЩЬ?) H ХРА(МЬ)

…Ь H ПОСТАВHШH… … УМ..ЛА..

А У

…ЧА РАДHТЬ С БРАТМЬ РОДА Д МHСКОГ(Ь)

H КО ТЕ МH КАМЕNЬ С ОВОГА МѢСТА (В)ЗЕТ(Ь)

ДА МH Ю П…

ЬПРѢ ДЬ Б(ОГО МЬ HЛH) ТКО МH ТЕ(ЛО?) УКВА

Р(H) УБH(О) ГА Б(О)Г(Ь)

У читању Л. Павловића:

А се лежи раб Божији врач Кузман и Дамјан а у име Стојан Ивановић скутоноша, лже и у добри час да ми Бог добри помоћ и храм …и поставиши… шта радити а браћом рода до миског и ко ће ми камен с овога места узети и да ми је отвјет пред Богом или тко ми тело уквари кости претереса кунем и ти уби га Бог.

Сл. 2 Мрамор са натписом у Клењу, Ш. Бешлагић, Стећци – култура и умјетност

Др Леонтије Павловић – Надгробни споменик скутоноше Стојана Ивановића

Миливоје Васиљевић – Мачва (историја, становништво)

 

Leave a comment