Некропола Долови, Пушковац

екропола у Пушковцу, Долови (Бијела земља) одређена је по једном тексту из часописа Вјестник Археолошког музеја у Загребу Вол.9 Нo.1 Август 1887. стр.73-76.

Прича се да је било преко педест споменика и да су сви уништени или разнешени. Задњим обиласком пронађен је један, на жалост преврнути сљемењак (који није био преврнут 2010.) неколико фрагмената уз ограду и неколико већих дијелова неког великог споменика (вјероватно типа сандук).

Овај сљемењак је највјероватније споменик са натписом чија је транслитерација објављена у горе поменутом часопису.

Натпис гласи:

Транскрипција гласи:

Асе лежи Богиша Д

рагое..лић, на свои земли си билиг

Милоја ето иа постави син с родом

ов кам.

О дав натписа са споменика ове некрополе можете прочитати на овим линковима:

СТАРОСРПСКИ НАТПИС БОГИШЕ ДРАГОЕ(В)ИЋА

СТАРОСРПСКИ НАТПИС СА ДОЛОВА

Leave a comment