Новооткривени ћирилични натпис у селу Придворица

др Горан Ж Комар – Часопис Свевиђе бр. 113

Коментари нису дозвољени.