Петковци (Доња Баљковица)

ва некропола се налази у селу Петковци које се некада звало Доња Баљковица, па ју је под тим именом и описао Шефик Бешлагић у свом ,,попису,, стечака ,,Стећци-каталошко-топографски преглед,, на страни 205. под бројем 34.

,,Заједно са савременим православним гробљем налази се скупина са четири стећка (2 сљемењака и 2 стуба). Споменици су добро обрађени али су данас преваљени или утонули. Изгледа да је овдје раније било више стећака.“

Фотографисао Маринко Петровић

+СЕ ПИСА

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

Коментари нису дозвољени.