Праксапостол бр. 14 – Гиљфердингова збирка

раксапостол из Гиљфердингове збирке бр.14, чува се у „Государственој публичној библиотеци“ у Санкт Петербургу. Сматра се да је писан у XIV вијеку.

Giljferdingov-Apostil-IV

+СЕ ПИСА

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

Коментари нису дозвољени.