Растошница – Ере II

ва некропола се налази 400 метара сјеверно од, нама већ познате некрополе Ере у истоименом засеоку Растошнице. Стећци се налазе у шипражју, већином преврнути, неки утонули и оштећени. Није примјећено украса ни натписа.

Коментари нису дозвољени.