Прибој – Руст

екропола Руст, се налази на истоименом брежуљку изнад Прибоја у православном гробљу. Чине је три споменика орјентисани запад-исток, утонули су у земљу, неки зарасли и оштећени.

На спомеицима нису примјећени украси или натписи.

О мраморју некрополе Руст можете прочитати на страни 193. ,,Стећци – каталошко-топографски преглед,, Шефик Бешлагић

Фотографисао Маринко Петровић

Коментари нису дозвољени.