Софијско Jeванђеље

рема опису Национале библиотеке ,,Св. Кирил и Методиј“ у Бугарској гдје се налази дио страница овог Јеванђеља, настанак рукописа је датиран у 13. вијек.

О постојању ово Јеванђеља сазнало се из радова Б. Цонев 1910. и 1923.  Неколико страница се налази и у библиотеци културног круга ,,Георги Димитров“ у Плевену (Плевенски листићи).

sofijski-listici

+СЕ ПИСА

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

Коментари нису дозвољени.