Средњовјековни рукописани документи – повеље и писма

 

ПОВЕЉА КРАЉА ОСТОЈЕ ДУБРОВЧАНИМА О ИСПЛАТИ ЗАОСТАЛИХ ДУГОВА КРАЉА ТВРТКА I

ИСПРАВА О ПРИМАЊУ КРАЉА СТЕФАНА ОСТОЈЕ ЗА ДУБРОВАЧКОГ ВЛАСТЕЛИНА
ПОВЕЉА БАНА ТВРТКА КНЕЗУ ВЛАТКУ ВУКОСЛАВИЋУ
ПОВЕЉА БАНА КУЛИНА
ПОВЕЉА КРАЉА СТЕФАНА ТВРТКА ТВРТКОВИЋА КОЈОМ ДУБРОВЧАНИМА ПОТВРЂУЈЕ СЛАНСКО ПРИМОРЈЕ
ПОВЕЉА КРАЉА ОСТОЈЕ КОЈОМ ПОНОВО ПОТВРЂУЈЕ ПОВЛАСТИЦЕ ДУБРОВЧАНИМА
ПОВЕЉА КРАЉА ТВРТКА I КОЈОМ УКИДА ТРГ СОЛИ У СУТОРИНИ
ПОВЕЉА БАНА ПАВЛА ШУБИЋА И ЊЕГОВИХ СИНОВА КНЕЗУ ХРВАТИНУ СТЈЕПАНИЋУ
ДВА ПИСМА КРАЉА СТЕФАНА ТВРТКА I О ДУГУ СРЕБРЕНИЧКОГ ЦАРИНИКА ДРАГОЈА БЕНВЕНУТИЋА
ПИСМО ЖУПАНА САНКА МИЛТЕНОВИЋА ДУБРОВЧАНИМА
ПИСМО ДАБИЖИВА ЧИХОРИЋА ДУБРОВЧАНИМА
ПОВЕЉА КРАЉА СТЕФАНА ТВРТКА I КОТРОМАНИЋА КНЕЗУ И ВОЈВОДИ ХРВОЈУ ВУКЧИЋУ ХРВАТИНИЋУ
ПОВЕЉА КРАЉА СТЕФАНА ДАБИШЕ КЋЕРЦИ СТАНИ
ПОВЕЉА КРАЉА ОСТОЈЕ КОЈОМ ПОТВРЂУЈЕ РАНИЈЕ ДАРОВНИЦЕ ДУБРОВНИКУ
ПОВЕЉА БЕЉАКА И РАДИЧА САНКОВИЋА ДУБРОВНИКУ
ПОВЕЉА БАНИЦЕ ЈЕЛИСАВЕТЕ И БАНА СТЕФАНА II КНЕЗУ ВУКЦУ ХРВАТИНИЋУ
ПОВЕЉА КРАЉА СТЕФАНА ДАБИШЕ ДУБРОВНИКУ
СТОНСКА ПОВЕЉА БАНА СТЕФАНА II КОТРОМАНИЋА
ПОВЕЉА ВОЈВОДЕ РАДИЧА САНКОВИЋА ДУБРОВЧАНИМА
ДУБРОВАЧКО ПИСМО ВЕЛИКОМ ВОЈВОДИ САНДАЉУ О ИСПЛАТИ МОГОРИША

ПОВЕЉА ВОЈВОДЕ ИВАНИША Р. ПАВЛОВИЋА ДУБРОВЧАНИМА
ПИСМО КРАЉА СТЕФАНА ОСТОЈЕ ДУБРОВЧАНИМА О СРПСКОМ ДОХОТКУ
ПОВЕЉА ХЕРЦЕГА СТЕФАНА ВУКЧИЋА КОСАЧЕ ДУБРОВЧАНИМА
ПОВЕЉА ВОЈВОДЕ ЂУРЂА ВОИСАЛИЋА КОЈОМ ПОТВРЂУЈЕ БАШТИНСКЕ ПОСЈЕДЕ БРАЋИ ЂУРЂЕВИЋИМА

+СЕ ПИСА

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

Коментари нису дозвољени.