Средњовековна црква босанска – богумилска или православна ?

Тодор Пиштељић, Теолошки погледи бр. 3. 1971.

+СЕ ПИСА

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

Коментари нису дозвољени.