Средњовјековна иконица Светог Николе из Богутовог Села

Гласник Земаљског музеја, Књига-II-4 1890.

Коментари нису дозвољени.