Средњовјековни надгробни споменици у Подрињу

Војин М. Ивановић – Гласник Етнографског музеја у Београду, књига 17, 1954.

 

Коментари нису дозвољени.