Стари српски записи и натписи – Мајевица

Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, Књига III, Београд 1905.

Коментари нису дозвољени.