Старосрпски натпис на споменику у Улицама код Брчког

Здравко Кајмаковић
Нови натписи на стећцима
Наше старине XVI/XVII 1984.

 

УЛИЦЕ

селу Улице, недалеко oд Брчког, под дрвеном уџером у дворишту Пеје Акаловћа, налази се као носач зграде фрагмент једног стећка, дуг 70 а широк 25 цм. Дебљина му је око 20 цм. Фрагмент је настао лупањем средњовјековног надгробног спомепика у облику стећка исклесаног од бијелог кречњака. Вјероватно представља горњи дио споменика јер се на њему налази дио некадашњег ћириличног натписа који је, судећи по смислу текста, могао да има горе најприје само још један ред

 

Дио натписа гласи:

….NA ЗЕМЛН….

Транскрипција:

….НА ЗЕМЛИ….

Дакле, ради се најприје о уобичајеном наглашавању да је нама непознати  умрли био сахрањен испод овог стећка  »на землии«  својој племенитој, како се то често истиче на стећцима. Све остало за сада је загонетка. Натпис, па барем овакав на фрагменту, за  нас је ипак значајан јер свједочи о распрострањености стећака и у крајње сјеверним предјелима Босне. Локалитет са кога је овај фрагмент узет за сада није устаповљен. Овом приликом захваљујемо се Јакову Бабићу из Јагодњака код Брчког који ме је упутио на овај налаз.

Коментари нису дозвољени.