Стећци – каталошко-топографски преглед-источна Босна

Стећци-каталошко-топографски преглед, Ш. Бешлагић Сарајево, 1971.

Коментари нису дозвољени.