Св. Евстатије

своме дјелу ,,Стећци – култура и умјетност“ Шефик Бешлагић пише:

У цркви св. Николе Сишевског, недалеко од Скопља, из
XIV в., на млађем слоју фресака, из 1630. год., налази се сцена у којој
св. Евстатије, као ловац коњаник, прогони јелена између чијих рогова
је слика Kриста. Сцена је јединствена у нашој иконографији. Пронашао ју
је Р. Љубинковић, али је још није публицирао. Легенда о овоме свецу,
бившем Трајановом генералу Плацидусу, говори о његовом лову на
јелена у којем је између јеленових рогова видио крст као сунце, због
чега је одустао од лова и прешао на кршћанство, узевши име Евстатије.
Сцена о томе може се виђети на разним умјетничким елима западне
Европе од XII до XVI в. У неким од тих сцена је крст за мијењен бистом
Kриста, као у св. Николи Сишевском. Мислим да са становишта
кршћанске иконографије лов на вепра и медвједа треба неш то другачије
објашњавати од лова на јелена . Овђе ловац није персонификација смрти,
него представа покојника који се бори са овоземаљским злима .

+СЕ ПИСА

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

Коментари нису дозвољени.