Свети Врачи – Козма и Дамјан – помињање у натпису

Натпис на средњовјековном надгробном споменику из Клења код Богатића у Србији:
+ А СЕ ЛЕЖН РАБ БОЖН ВРАЧ КУЗМ(А)
Н ДАМЬѢNЬ А У НМЕ СТОѢNЬ HВАNОВH(ЧЬ)
(С)КУТОNОША А ТАДЬ (Ж?)Е У ДОБРH ЧАСЬ
…ДА МH Б(ОГ)Ь ДОБРH П(ОМОЩЬ?) H ХРА(МЬ)
…Ь H ПОСТАВHШH… … УМ..ЛА..
А У
…ЧА РАДHТЬ С БРАТꙌМЬ РОДА Д МHСКОГ(Ь)
H КО ТЕ МH КАМЕNЬ С ОВОГА МѢСТА (В)ЗЕТ(Ь)
ДА МH Ю ꙌП…
ЬПРѢ ДЬ Б(ОГО МЬ HЛH) ТКО МH ТЕ(ЛО?) УКВА
Р(H) УБH(О) ГА Б(О)Г(Ь) ☩
У читању Леонтија Павловића:
А се лежи раб Божији врач Кузман и Дамјан а у име Стојан Ивановић скутоноша, а тад леже и у добри час да ми Бог добри помоћ и храм …и поставиши… шта радити а браћом рода до миског и ко ће ми камен с овога места узети и да ми је отвјет пред Богом или тко ми тело уквари кости претереса кунем и ти уби га Бог.
Детаљније на:

Натпис скутоноше Стојана Ивановића

+СЕ ПИСА

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

Коментари нису дозвољени.