Уговор којим је Свети Сава од Светогораца купио земљу за виноград Хиландарски

Гласник СУД Књ.VIII, Стојан Новаковић, 08.08.1869, Београд

Коментари нису дозвољени.