ВЬ HМЕ ѠТЦА H СH NА H СВТAГО ДХА

Ь HМЕ ѠТЦА H СH
NА H СВТAГО ДХ
А СЕ ЛЕЖH РАДОМ
HРЬ ЮРHСАЛHЋЬ
N СВОЕH ЗЕМЛH
ПЛЕМЕТNО(H)

У ИМЕ ОЦА И СИНА И СВЕТОГА ДУХА ОВДЈЕ ЛЕЖИ РАДОМИР
ЈУРИСАЛИЋ НА СВОЈОЈ ЗЕМЉИ ПЛЕМЕНИТОЈ

☩ Ћирилични натпис на средњовијековном споменику некрополе Оловци код Кладња ☩

+СЕ ПИСА

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

Коментари нису дозвољени.