Вук Караџић -опис и покушај транскрипције натписа стећка некрополе Црљивица, Имотски

У ,,Српском рјечнику“ који је Вук Караџић штампао у Бечу, 1852. године, под словом ,,С“ тумачи ријеч ,,стећак„. Ту је описао свој обилазак некрополе у Имотском, Циста ,,Црљивица“, покушај проналаска натписа и његову транскрипцију, али је изнио и свој суд о украшавању стећака  -,,изрезани врло ружно различни ликови“ …..

Натпис који није уочио Вук Караџић : ,,Овдје лежи добра жена Владна Полог своега суенија Херка Кустражића а ови билиг постовах ја з братиом“

+СЕ ПИСА

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

Коментари нису дозвољени.