Аустро-угарска пропаганда о средњовјековним надгробним споменицима у Босни и Херцеговини није се задржала само у оквуру тадашње АУ монархије, него су салали свој емисаре и у Царску Русију.

Тако је реферат Косте Хермана, који је објављен у руском часопису ,,Труд,, 1899. наишао на реакцију редакције часописа, која му је скренула пажњу да је превођење објављених натписа несигурно, очитује се непознавање словенских црквених обичаја и словенског црквеног језика. Читање многих натписа код разних аутора је резличито и проблематично. Изражена је сумња у тачност факсимила, јер фото’снимци нису непосредни него са цртежа који не мороја бити сасвим тачни.

Константин Херман

Истакнуто је да би у сврху постизања што тачнијих резултата било пожељно да и руски научни радници приступе истраживању стећака, посебно њихових натписа, како према документима, тако и на лицу мјеста.

 

Такође у Извјештају рада XI археолошког конгреса у Кијеву 1899, гдје је Херман објавио свој рад написана је сљедећа напомена:

,, Зар се и у самом називу ових споменика ,,старобосански,, не види карактеристична и спонтана жеља окупатора да огради Босну и Херцеговину од српског свијета? Ако се ови споменици, осим у Босни и Херцеговини, налазе у Старој Србији, Србији и Црној Гори, и то у великом броју онда нису нешто посебно босански него општесрпски…“

СредневѢковые памятники Боснии и Герцеговины, Д-ра Константина Хормана