Category : Др Горан Ж. Комар

Светоуспенски манастири Тврдош и Савина

Без изричитог писаног одобрења власника садржаја строго је забрањено користити се било којим садржајем књиге на било који начин.

Повијест о Вишњем Јерусалиму

Без изричитог писаног одобрења власника садржаја строго је забрањено користити се било којим садржајем књиге на било који начин.  

Развојна линија српског православног обрасца у Хуму/Херцеговини и Босни

Без изричитог писаног одобрења власника садржаја строго је забрањено користити се било којим садржајем књиге на било који начин.

Гробље манастира Житомислић

Без изричитог писаног одобрења власника садржаја строго је забрањено користити се било којим садржајем књиге на било који начин.

Црквина код Травника

Без изричитог писаног одобрења власника садржаја строго је забрањено користити се било којим садржајем књиге на било који начин.

Писмо кнеза Чрномира Дубровнику 1252 – 1254.

Без изричитог писаног одобрења власника садржаја строго је забрањено користити се било којим садржајем књиге на било који начин.

Паштровска ћирилична документа из архива у Котору и Новом (17. и 18. вијек) – избор

Без изричитог писаног одобрења власника садржаја строго је забрањено користити се било којим садржајем књиге на било који начин.

Луштица – Земља маслина, земља гомила, земља православља

Без изричитог писаног одобрења власника садржаја строго је забрањено користити се било којим садржајем књиге на било који начин.

Ћирилични натпис на надгробном крсту у Баранима код Стоца

Без изричитог писаног одобрења власника садржаја строго је забрањено користити се било којим садржајем књиге на било који начин.  

Ратишевина

Без изричитог писаног одобрења власника садржаја строго је забрањено користити се било којим садржајем књиге на било који начин.