Category : Пушковац

Некропола Долови, Пушковац

екропола у Пушковцу, Долови (Бијела земља) одређена је по једном тексту из часописа Вјестник Археолошког музеја у Загребу Вол.9 Нo.1 Август 1887. стр.73-76. Прича се да је било преко педест споменика и да су сви уништени или разнешени. Задњим обиласком пронађен је један, на жалост преврнути сљемењак (који није био преврнут 2010.) неколико фрагмената уз ограду и неколико већих дијелова неког великог споменика (вјероватно типа сандук). Овај сљемењак је највјероватније споменик са натписом чија је транслитерација објављена у горе поменутом […]

Пушковац – Гробље

екропола стећака у Пушковцу налази се у оквиру православног гробља. Некада се ту налазило више споменика, неки су уништени, један споменик са натписом и украсима је премјештен и налази се испреде Основне школе у Корају.   На жалост споменик је приликом транспорта пукао а постављен је, незнањем, обрнуто, што се може примјетити читањем натписа. Данас се на гробљу у Пушковцу може видјети само један недирнути сљемељак, без натписа и украса утонуо у земљу. У једном од Гласника Земаљског музеја објављен […]

Мрамор са Бабајаче

Бабајача, Милино Село – некропола са Црквиштем

ва некропола са Црквиштем налази се у Бабајачи засеоку села Милино Село у близини Кораја. Некропола, њени споменици и Црквиште је више пута било тема разних научних текстова и објава. Некада се Милино Село називало Тетима, па се под тим именом може наћи много текстова у веома старим бројевима часописа Гласник Земаљског музеја и у Вјеснику Археолошког музеја Вол.13 Нo.1 Јун 1891. стр.15-20.  у коме је текст послао Томо Драгичеавић, а овдје га преносимо у цјелости: …Од споменутога стећка пут […]