Библиотека

Ш. Бешлагић, Гласник етнографског музеја у Београду, 1973.  
Камене столице средњовјековне Босне и Херцеговине, Ш.Бешлагић,1985
Вјестник Археолошког музеја у Загребу Вол.10 Нo.1 Август 1888.
Старобосански надписи у Босни и Херцеговини Вјестник Археолошког музеја у Загребу Вол.9 Нo.1 Август 1887.  
    ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА BYZANTION   ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА MOLDAVICA