Именослов

Старосрпска имена која се појављују урезана на староспским надгробним споменицима Мајевице

Б

БАТИЋ    –  Г. Драгаљевац

БОГИЛО  –  Пипери Јаковљевићи

БОГИША   – Пушковац Бијела земља

БОЖИЋКО   –  Пипери Јаковљевићи

БОЉЕРАД   –  Тобут Бијелића гр.

БРАЈА  –   Засеок

БРАЈАН   –  Вражићи, Пипери Церићи

БРАЈКО   –   Г. Чакловићи

БРАН  –  Пипери Јаковљевићи

БРАТОЛ   –  Тобут Бијелића гр.

БРАТОЈЕ  –  Пипери Мраморје

БОГДАН  –  Тутњевац,  Пипери Јаковљевићи

 

В

ВЕСЕОКО  –  Снијежница,   Корај Станови Вуковац,

ВИГАЊ   –  Шакотићи

ВЛК  –  Б.Село Кошарићи, Шакотићи, Пипери Јаковљевићи

ВУК  –  Јањари

ВУКАДИН   – Тобут Бијелића гр.

 

Г

ГОЈЧИН  –  Вражићи, Трњачка

 

Д

ДАБИЖИВ   –  Дубница Бркића гробље

ДМИТАР (ДМИТРОМ)   – Бабјача

ДРАГУЛИН   – Пипери Јаковљевићи

ДРАГОЈЕ  –  Засеок, Тобут Бијелића гр. ,Пушковац Бијела земља

ДРАГИЛЕХ  – Тутњевац

ДРАГО  –  Тутњевац

ДРАГАЦ  –   Дубница Бркића гробље

 

И

ИВАН   –   Дријенча

ИВАНИШ   – Шакотићи

 

Ј

ЈАКОВ   –   Корај Станови Вуковац

 

Љ

ЉУБАН     –   Б. Село Кошарићи

 

М

МАРЕТИН    –   Г. Драгаљевац

МИЛОБРАТ   –  Тобут Бијелића гр. , Г. Чакловићи

МИЛКО   –   Г. Чакловићи

МИЛОЈА   –  Пушковац Бијела земља

МИЈО  – Тобут Бијелића гр.

МИЛОШ    –   Пипери Јаковљевићи

М(И)ЛАДИН    –  Пипери Јаковљевићи

МИЛУТИН   –  Дубница Бркића гробље

МИОДРАГ   –  Корај Станови Вуковац

МИХАЉ    –   Г. Драгаљевац, Дријенча

МЕДОЈЕ   –   Пипери Јаковљевићи

МЕДОШ –    Б. Село Кошарићи

 

Н

НИКОЛА   –  Дубница Бркића гробље

 

О

ОЗРЈЕКО (ОЗЕРКО)  –  Засеок

ОБРАД   – Штријепци Зовик, Пипери Мраморје

 

П

ПЕТКО   –  Корај Агића гробље

ПИЛИП  –  Лукавица

ПРВКО   –  Пушковац гробље

ПРИВКО   –   Корај Станови Вуковац,

ПРИБИЛ –    Б.Село Кошарићи, Трњачка, Шакотићи, Пипери Јаковљевићи, Пипери Церићи

ПРИБИЛО – Тобут Бијелића гр.

ПРИБИЛША   – Пипери Јаковљевићи,

ПРИБИСАВ   –  Пипери Јаковљевићи,

ПРЈАХТАН  –   Засеок

 

Р

РАДАШИН  –   Пипери Јаковљевићи

РАДМИЛ   –  Пушковац гробље, Пипери Јаковљевићи

РАДИНАЦ  –   Пушковац гробље

РАДИША  –  Пипери Јаковљевићи

РАДОВАН   –   Пипери Јаковљевићи, Липовице

РАДОВИШ(Н)    –  Липовице

РАДОСАВ   –  Пипери Церићи,  Бабајача

РАШКОЈЕ   – Б. Село Кулина

РАДОЈЕ  –     Б. Село Кулина,  Б. Село

РАДУНА  – Шакотићи

РАЈКО   –   Корај Агића гробље

РАТКО   –    Корај Станови Вуковац

 

С

СЛАВКО  –  Пипери Мраморје

СП(Л)АДИМЈА    – Штријепци Зовик

 

Т

ТРДИСЛАВА –   Богутово Село

ТРДОЈЕ   – Трњачка

 

Х

ХОТИН   –   Липовице

 

Ц

ЦЈЕП   – Пипери Јаковљевићи

 

 

СТАРОСРПСКА ПРЕЗИМЕНА

А

АНИЧИЋ   –   Пипери Јаковљевићи

 

Б

БОГОСАЛИЋ   –   Липовице

БЕНКОВИЋ   –   Г. Чакловићи

БРАЈКОВИЋ  –  Тобут Бијелића гр.

БРАТОСАЛИЋ   –  Пипери Јаковљевићи, Пипери Јаковљевићи

БРАТОМЛИЋ  –  Пипери Јаковљевићи

 

В

ВЕСЕЛИНОВИЋ  –  Г. Драгаљевац

 

Г

ГОЛУБОВИЋ    –  Снијежница

 

Д

ДРАЖНИЋ   –  Корај Станови Вуковац

ДРАГОЉЕВИЋ   –   Дубница Бркића гробље

ДУВИНОВ(ИЋ)   –   Јањари

ДУХОВИЋ    –  Пипери Јаковљевићи

ДРАШКОВИЋ   –  Дубница Бркића гробље

 

И

ИЛИЋ  – Пушковац Бијела земља

 

Ј

ЈУНОТИЋ   –   Тобут Бијелића гр.

ЈУРЈ(ЕВИЋ)    –  Бабјача

 

К

КАБЛОВИЋ   (,,кабал жита“ стара мјера) –   Дубница Бркића гробље

 

М

МИЛОШЕВИЋ  –  Пипери Јаковљевићи

 

О

ОБРАДОВИЋ  – Б. Село,  Пипери Јаковљевићи

 

П

ПРИГОЈЕВИЋ –  Б. Село

 

Р

РАДОЈЕВИЋ  – Засеок

РАДОСАЛИЋ  – Засеок

РАЈКОВИЋ   –   Корај Агића гробље

 

С

СТАС(К)ОВИЋ  –  Шакотићи

 

Т

ТВРДЈЕНОВИЋ  –  Г. Чакловићи

ТИХМИЛИЋ   –  Дубница Бркића гробље

ТУПКОВИЋ  –  Тобут Бијелића гр.

 

Х

ХРНКОВИЋ    – Пипери Јаковљевић

 

 

НАДИМЦИ (по занимању)

ЛАЧАНИН  (лаче, хлаче)  –  Тутњевац

 

 

НАДИМЦИ (по мјесту порјекла)

ГОСТИЉАНИН  (Гостиље) –  Пушковац гробље

ВОЧАНИН  (Фочанин) –  Тобут Јовићи

СВИБИЧАНИН  (Свибница)  – Тобут Бијелића гробље

 

 

ПИСАРИ:

БРАНИША(Т) ДИЈАК    –   Г. Драгаљевац

ВУКАДИН ДИЈАК   –  Тобут Бијелића гр.

ГОЈЧИН ПОП – Трњачка

ДРАГОЈЕ ДИЈАК – Засеок

ПИЛИП ПОП – Лукавица

ДИЈАК РАДОСАВ ЈУРЈ(ЕВИЋ)   –  Бабјача

ДИЈАК ТВРДЈЕНОВИЋ  –  Г. Чакловићи

 

 

ТОПОНИМИ:

ВИСОРАХ    –  Пипери Јаковљевићи

ВРХУ МЈЕСТУ (ВРХУМШАНИ?)   –  Пипери Мраморје

ГОДУШИ   –   Дубница Бркића гробље

ДРИНИ   –   Јањари

КОРАЈУ  –  Корај Агића гробље