Библиотека

Хисторијски зборник, часопис Повијесног друштва Хрватске, година V број 3-4.
Ш. Бешлагић, Чланци и грађа за културну историју источене Босне
Гласник географског друштва, Свеска 7 и 8, Београд 1922.
STEFAN ANDREESCU, L'action de Vlad Tepe* dans le Sud-Est de l'Europe en 1476
Бранисалв Цветковић, Старинар бр.52
Часопис друштва ,,Свети Сава,, - Братство XXI
Шефик Бешлагић, Наше старине III, 1956.
Драго Видовић, Наше старине II, 1954.
А. Милошевић, Старохрватска просвјета, Вол III ,1982.
Mиодраг М. Петровић, Историјски часопис XLIV, 1997.