Дубровник поновљен и Дидоне

Јакета Палмотић, 1667.

Народна библиотека, књига I

Дубровник, 1878.

Коментари нису дозвољени.