Литература

Фојнички грбовник

Фојнички грбовник је један од најпознатијих зборника грбова у серији Илирске хералдике. Једини је и најстарији зборник грбова који је сачуван на територији Босне и Херцеговине. Фојнички грбовник је скуп грбова југословенских земаља, и босанских и српских краљева и племића. Садржи укупно 139 грбова. На његовој првој страници је то написано да је грбовник је написао поп Станко Рубчић 1340. у част цара Душана. Радиокарбонско датирање грбовника из 2016. године којим су датирани два узорка закључило je: дебели папир 1635–1662, и танки папир 1695–1917.

Фојнички грбовник