Лукавица

православном гробљу у засеоку Поповићи, Лукавица налази се некропола са, око десетак средњовјековних надгобних споменика. Лоше су очувани, утонули у земљу, оштећени, неки су у комадима.

Већина их је премјештена неколико их је остало на првобитној локацији.Натписи и украси нису примјећени, али је Шефик Бешалагић 1969. објавио веома значајна ћирилични натпис са споменика ове некрополе а којег је писао ,,ПОП ПИЛИП“. О натпису детаљније можете прочитати на овој старници:

СТАРОСРПСКИ НАТПИС ПОПА ПИЛИПА