Натписи из сјеверне и источне Босне

Гласник Земаљског музеја, 01.07.1895.

Коментари нису дозвољени.