Хришћански мотиви на мраморју

Сфере

Фотографије переузете из ,,Збирка средњовијековних натписа у БиХ“ – Марко Вего

 

Мрамор са некрополе Варошиште, Месићи код Рогатице

А HМЕ БОЖHЕ А СЕ ЛЕЖH ОЗРHNА КОПHЕВHЋь ЖУПАN КNЕЗА ПАВЛА СЕ ПHСА ДHѢАКь МHЛОСАЛHЋь РАДОЕ HЋь СМРьТH NЕ ПОHСКАХь NАВHДѢNь КРАЛЕВС(T)В(A)

БОСАNСКОГА H ГОСПОЦТВНА СРьБСКОГА ЗА МОГА Г(ОСПОДH)NА СЛУЖБУ БОДОШЕ МЕ H СѢКОШЕ МЕ H ОТѢРАШЕ H ТУН СМРТH NЕ ДОПАДОХь H УМРHХь NА РОЩСТВО ХРьСТ(О)ВО H Г(ОСПОДH)N(ь) МЕ ВОЕВОДА ωКРHЛH H УКОПА H ПОБѢЛHЖH

Транскрипција преузета из књиге ,,Ћирилични натписи Старе Херцеговине“ – др Горан Ж. Комар

Манастир Грачаница – Храм Успења Пресвете Богородице – Арханђел Гаврило са сфером која симболизује Христову владавину (крст) над свијетом.