Симболичне представе на стећцима

Драго Видовић, Наше старине II, 1954.

Коментари нису дозвољени.