Литература

Српска хералдика

Грбовник Коренића Неорића представља најстарији сачувани препис изгубљеног Охумућевићевог грбовника. Датира из 1595. године, а открио га је Људевит Гај једном приликом док је боравио у Дубровнику. Чува се у Националној и свеучилишној књижници у Загребу

Грбовник Коренића Неорића