Стећци код Рашке горе

Шефик Бешлагић, Наше старине III, 1956.

Коментари нису дозвољени.