Библиотека

Манастир Светог пророка Јеремије - задужбина краља Драгутина
Труды одиннадцатаго археологическага сьѢзда вь КиевѢ, 1899.
Прилози за сбирку србских и босанских листина - Фрањо Рачки, Рад ЈАЗУ, 1867.
Marian Wenzel / Љубинка Којић, Старинар бр. 31, 1980.
Петар Петровић, Сатринар VII-VIII (1956-1957).
Годишњак историјског архива VIII, Шабац, 1970.
Мачва, историја, становништво -М. Васиљевић, 1996.
Јакета Палмотић, 1667. Народна библиотека, књига I Дубровник, 1878.