Литература

О пореклу становништва тузланске области

Др Ристо Јеремић

,,О пореклу становништва тузланске области“

>> Гласник географског друштва <<

Свеска 7. и  8.

Београд, 1922.

О пореклу становништва тузл…