Хришћански мотиви на мраморју

Часни Крст

Слово Ђерв стилизовано како крст са Голготе. На фотографије је слово које је дио натписа на мрамору Младина Аничића у Пиперима, среће се готово на свим старосрпским надгробним споменицима и рукописаним документима.