Босански гробови

Луко Зоре – Словинац бр. 22, 1881.

Коментари нису дозвољени.