Литература

Хришћански ‒ православни споменици Травуније у историјографији и савременом друштву

Радмило Б. Пекић
Глигор М. Самарџић
Универзитет у Приштини са привременим седиштем
у Косовској Митровици
Филозофски факултет, Косовска Митровица

Хришћански ‒ православни сп…