Јеванђелиста

ош један приказ свештеног лица, богослова, можда чак и једног од Евангелиста. (Некропола Очевље, ,,Стећци“ – Нада Милетић)

 

+СЕ ПИСА

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

Коментари нису дозвољени.