Натпис Стојана Утоловича – Ђурђевик

поменик са овим натписом данас ce налази испред О.Ш. у Ђурђевику.

Натпис је објављен у једном од Гласника Земаљског музеја

Фотографије начинио Маринко Петровић.

Хвала му!

Коментари нису дозвољени.