Православни храмови средњовјековне Босне и Хумске земље

Трновицe – Храм Св. Aрх. Михаила са некрополом стећака

Трновицe код Билеће

Храм из 13. вијека посвећен Св. Aрхангелу Михаилу са некрополом стећака.

На стећцима су ћирилични натписи и украси од којих је најзанимљивији стећак тзв. крстача са украсом љиљана.

Многобројни ћирилични натписи Херцеговине су уткани и у пјесми Рајка Петрова Ноге, међу њима и натпис са споменика ове некрополе:

НЕ ТИКАЈ У МЕ

А се сече Грубач ками

У што сте се загледале птичице небеске
На леђима танке срне јелену на рогу
Детелину са три листа лозице и леске
Подвезо сам плетеницом све у славу Богу
Урезао крст у сунце љиљана у крсту
Мач и венац коло књигу и радосну воду
Да кончином исцељује човека у Христу
Док се време не наврши да пева Господу
Из Виловог глувог кола урокљиву неву
Несуђеном Заручнику млад месец одводи
Пробио сам пут за душу у каменом спеву
Имањићу Сунчевићу Рабрену војводи
А се сече Грубач ками а ти речи реске
У то смо се загледале птичице небеске
Сад мртав

Си ками Остојин. И ово прави Радоје. О да је прост.
Ва име Божје а се (ками) госпоје Стане.
А сеји постави Витоје на се и на својеју милу и драгу кућницу.
Нека се зна. А се лежи Вук Батрићевић. Огради Вукша оца и добру матер Јелицу.
А се лежи Љубица Влатковица.
Нека се зна како проби Радосав Вулићевић пут за душу материну.
А се лежи Вукобрат Влађевић, Божи раб. А се гроб му дела син му Радоња. Туго моја, а тко ли ће мене.
Туј почива Радосав Грубач, сад мртав.
Сад мртав.