Никољско Јеванђеље

икољско јеванђеље је српско четворојеванђеље рукописано на пергаменту, крајем 14. или почетком 15. вијека. По историчару Павлу Шафарику које ово Јеванђеље назива Јеванђеље краљице Јелeне писано је у 13. веку, између 1240-1250. године.

Вук Караџић га је пронашао у манстиру Никоље 1820. године, 1854. године га је из манастира однио Алекса Вукомановић, од 1864. налазило се у Народној библиотеци Србије.

Токм Првог свјетскограта губи му се сваки траг и тек 1964. године дошло је до сазнања да се налази у библиотеци приватног колекционара сер Честера Битија у Даблину. По Честеровом тестаменту, након његове смрти Јевађеље се налази у Даблинској библиотеци.

nikoljsko-evangelie

+СЕ ПИСА

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

Коментари нису дозвољени.