Старосрпске некрополе

Пипери – Брезе

Низ цесту из Пипера према Шибошници, са десне странена предјелу који се назива,,Брезе,, налази се некропола од три повелика стећка. Један сљемењакје нагет и до пола се налази у земљи, други је у првобитном положају, али је изгледа премјештен неком приликом.

Трећи споменик је највјероватније типа сандук и готово сав с еналази у земљи. На великом сљемењаку примјетан је натпис, али је натпис из новијег доба накнадно усјечен тј. усјечена је година ,,1969.“