Др Горан Ж. Комар

Писмо кнеза Чрномира Дубровнику 1252 – 1254.

Без изричитог писаног одобрења власника садржаја строго је забрањено користити се било којим садржајем књиге на било који начин.