Старосрпске некрополе

Потраш

На брежуљку, стотињак метара са десне стране магистралног пута Прибој-Тузла, недалеко од угоститељског објекта, налази се мања некропола лијепо обрађених и очуваних стећака. Нису примјећени натписи ни украси.

Ова некропола се не спомиње у литератури !

 

Фотографисао проф Немања Миловановић