Литература

Православно монаштво и манастири у средњовјековној Србији

Василије Марковић

Сремски Карловци, Српска манастирска штампарија 1920. – 448.